سرفصل و کتب دروس نظام قدیم

 
ترم اول


عنوان درس

تفسیر 1

کلام اسلامی 1

انسان شناسی

تاریخ اسلام و سیره 1

رسالت الهی


نام کتاب

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
رهبر معظم انقلاب

کلام نوین اسلامی جلد اول (مبادی علم کلام و خداشناسی)
عبدالحسین خسروپناه

انسان شناسی اسلامی
رضا برنجکار

 

 سرفصل‌های
 درس

نقش و جایگاه تمدن سازی قرآن با شرحی بر مقدمه کتاب

مبادی علم کلام

کلیات - فصل اول

تبیین نقش ممتاز تاریخ اسلام و سیره معصومین در شناخت دین و الگو های انسان سازی و جامعه سازی

نسبت رسالت دانشجوی تراز انقلاب با رسالت انبیاء و آخرین حجت خدا


ایمان 1و2

معقولیت و اثبات پذیری گزاره های دینی

آفرینش انسان - فصل دوم

فرهنگ جاهلی و سیره تربیتی رسول خدا (ص) پیش از بعثت

تحقق جامعه اسلامی راهبرد اصلی ظهور


ایمان از روی آگاهی

شناخت و اثبات وجود خدا-برهان فطرت

ساحتهای وجودی انسان 1 - فصل سوم

بررسی سیره تبلیغی رسول خدا (ص) در دعوت غیر علنی، علنی و مراحل تبلیغ اسلام در یثرب پیش از هجرت و دعوت جهانی

نقش ممتاز دانشگاه در تحقق جامعه اسلامی


ایمان زاینده وهمراه با تعهدات عملی

برهان نظم

ساحتهای وجودی انسان 1 - فصل سوم

سیره حکومتی و اقدامات رسول خدا (ص) در تشکیل نظام اسلامی و جامعه اسلامی

بررسی ابعاد اسلامی سازی دانشگاه


ایمان و پایبندی به تعهدات

برهان وجوب و امکان

ساحتهای وجودی انسان 2 - فصل چهارم

مهمترین چالش های پیش روی حکومت اسلامی و سیره مدیریتی و رهبری رسول خدا (ص) در مواجهه با آن

شاخصهای دانشجوی تراز انقلاب و نقش حوزه در رشد آن


نویدها 1و2

توحید نظری

ساحتهای وجودی انسان 2 - فصل چهارم

تحلیل سیره رسول خدا (ص) در برخورد با منافقان و یهود حجاز

شاخصهای استاد تراز انقلاب و نقش حوزه در ارتقای آن


توحید در جهان بینی اسلام

توحید عملی

فلسفه حیات انسان - فصل پنجم

تحلیل حجة الوداع و واقعه غدیر با زمینه ها و پیامد های آن

شاخصهای نظام آموزشی‌پژوهشی و تربیتی دانشگاه تراز انقلاب


توحید در ایدئولوژی اسلام

صفات الهی-صفات ذاتیه

کرامت و منزلت انسان - فصل ششم

تحلیل سقیفه؛ چرایی، چگونگی و پیامدهای آن

نقش حوزه در ارتقای نظام آموزشی‌پژوهشی و تربیتی دانشگاه


عبادت و اطاعت انحصاری خدا

صفات الهی-صفات فعلیه

سعادت و کمال انسان - فصل هفتم

تبیین سیره تربیتی حضرت زهرا (س)

منظور از علم دینی


روح توحید نفی عبودیت غیر خدا

فاعلیت الهی

رابطه انسان با خدا و خود - فصل هشتم

تبیین نقش ممتاز حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت

منظور از علم دینی


توحید و نفی طبقات اجتماعی

نظام احسن و مسأله شر

رابطه انسان با خدا و خود - فصل هشتم

وضع جامعه اسلامی در زمان سه خلیفه اول؛ دگرگونی و انحرافات

لوازم اسلامی سازی علوم


تأثیرات روانی توحید

صفات الهی و مسأله شر

رابطه انسان با جامعه و جهان هستی - فصل نهم

مهمترین مشکلات و دشواریهای امام علی (ع) در اداره امور مسلمانان (عدالت اقتصادی، انحرافات، فساد اخلاقی و اجتماعی و ...)

لوازم اسلامی سازی علوم
ترم دوم


عنوان درس

تفسیر 2

کلام اسلامی 2

اخلاق اسلامی 1

تاریخ اسلام و سیره 2

جریان شناسی 1نام کتاب

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
رهبر معظم انقلاب

کلام نوین اسلامی جلد اول (دین شناسی)
عبدالحسین خسروپناه

علم اخلاق اسلامی (جلد اول)
مهدی نراقی

سیره پیشوایان
مهدی پیشوایی

جریان شناسی فکری ایران معاصر
حجه الاسلام خسرو پناه
سرفصل ‌های
 درس

فلسفۀ نبوت

حقیقت دین

زندگینامه و مقدمه و نفس و زندگی حقیقی - درس اول

سیره مبارزاتی و تربیتی حضرت امیر ع در دوران خلافت ایشان

کلیات - گفتار اول


بعثت در نبوت

حقیقت دین

انسان و اخلاق - درس دوم

سیره مبارزاتی و تربیتی حضرت امیر ع در دوران خلافت ایشان

جریان عقلانیت اسلامی و جریان سنتی - گفتار دوم و سوم


رستاخیز اجتماعی نبوت

حقیقت تجربه دینی

فضیلتها و رذیلت ها - درس سوم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام حسن ع

جریان سنتی - گفتار سوم


هدف های نبوت

انتظار بشر از دین

جربزه،جهل،شک،شرک،علم و حکمت،یقین،توحید - درس چهارم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام حسن ع

جریان مکتب تفکیک - گفتار چهارم


نخستین نغمه های دعوت

انتظار بشر از دین

ادامه درس چهارم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام حسین ع

جریان تجدد سنتی و فلسفی - گفتار پنجم و ششم


گروههای معارض

منشأ دین

خواطر نفسانی،مکر،اغوا و وسوسه، اندیشه ستوده - درس پنجم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام حسین ع

جریان فرهنگستان علوم اسلامی - گفتار هفتم


فرجام نبوت

منشأدین

تهور،جبن،خوف نوهیده و ستوده،شجاعت، خوف و رجا - درس ششم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام حسین ع

جریان سنت گرایی - گفتار هشتم


تعهد ایمان به نبوت

ایمان دینی

ادامه درس ششم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام سجاد ع

جریان روشن فکری - گفتار نهم


ولایت

ایمان دینی

خود کم بینی،دنائت و علو همت،بی غیرتی،صلابت،حمیت و... - درس هفتم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام سجاد ع

جریان روشن فکری - گفتار نهم


پیوندهای امت اسلامی

کثرت گرایی دینی

انتقام، سخت گیریبد خلقی، کینه، دشنام، رفق، خوش خلقی و.. - درس هشتم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام باقر ع

جریان روشن فکری - گفتار نهم


بهشت ولایت

کثرت گرایی دینی

ادامه درس هشتم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام صادق ع

جریان روشن فکری - گفتار نهم


در پیرامون ولایت

کثرت گرایی دینی

کبر،فخر،سرکشی،خودستایی،تواضع،انصاف،استقامت برحق - درس نهم

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام صادق ع

جریان روشن فکری - گفتار نهم

ترم سوم


عنوان درس

تفسیر 3

کلام اسلامی 3

اخلاق اسلامی 2

تاریخ اسلام و سیره 3

جریان شناسی 2نام کتاب

معارف تربیتی قرآن
عابدینی

کلام نوین اسلامی جلددوم (نبوت شناسی)
عبدالحسین خسروپناه

علم اخلاق اسلامی
مهدی نراقی

سیره پیشوایان
مهدی پیشوایی

جریان شناسی ضد فرهنگ‌ها
حجه الاسلام خسرو پناه
سرفصل ‌های
درس

حقیقت غیبت

تبیین  نبوت در معارف اسلامی

شره، خمود، دنیا دوستی، کار و... - درس 10 ج1

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام کاظم ع

کلیات و فراماسونری- گفتار نخست و دوم


سنت یوسفی

دلایل ضرورت بعثت پیامبران

مال دوستی، زهد - درس 11 ج1

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام کاظم ع

ابتذال فرهنگی - گفتار سوم


تصحیح نسبت ها

دلایل ضرورت بعثت و شبهات آن

غنا، حرص، طمع و... - درس 12 ج1

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام رضا ع

موسیقی گرایی - گفتار چهارم


روح جمعی

شبهه های ضرورت بعثت و راههای اثبات پیامبری

بخل، سخاوت، ایثار، انفاق و... - درس 13 ج1

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام رضا ع

شیطان پرستی - گفتارپنجم


ادب انبیاء

ویژگیهای پیامبران:وحی

ادامه درس 13 ج1

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام جواد ع

معنویت های سکولار - گفتار ششم


نیاز

ویژگیهای پیامبران :عصمت

حرام خواری، رشوه، خیانت، سخن بیهوده و.... - درس 14 ج1

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام هادی ع

فمینیسم - گفتار هفتم


یقظه

ویژگیهای پیامبران:علم و...صبر

حسد، کینه، ایذاء، امانت و... - درس 1 ج2

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام هادی ع

فمینیسم - گفتار هفتم


حقیقت اجابت

دلایل نبوت رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

ترساندن، بی اعتنایی، شادساختن و ... - درس 2 ج 2

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام عسکری ع

کثرتگرایی دینی و بهائیت - گفتار هشتم و نهم


من و تن

چالشهای تفسیری وحی

ادامه درس 2 ج 2

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام عسکری ع

ناسیونالیسم - گفتار دهم


جایگاه امام

چالشهای عصمت پیامبران

قطع رحم، عیب‌جویی،فاش‌کردن راز و ... - درس 3 ج2

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام زمان عج

وهابیت - گفتار یازدهم


 

چالشهای صیانت قرآن

مراء، جدال، استهزاء و خوش کلامی و... درس 4 ج2

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام زمان عج

تصوف فرقه ای - گفتار دوازدهم


 

چالشهای مستشرقان

ادامه درس 4 ج2

اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه و سیره مبارزاتی و تربیتی امام زمان عج

پیوست ها - گفتار سیزدهم


ترم چهارم


عنوان درس

تفسیر 4

کلام اسلامی 4

اخلاق اسلامی 3

نظام سیاسی اسلام

فقه اسلامی 1نام کتاب

معارف سوره حمد و توحید
المیزان-تسنیم-آداب الصلاة امام

کلام نوین اسلامی جلد دوم ( امام شناسی)
عبدالحسین خسروپناه

علم اخلاق اسلامی
مهدی نراقی

ولایت فقیه
حجت الاسلام نجفی

آموزش فقه
محمد حسین فلاح زاده
سرفصل‌ های
 درس

فضائل و جایگاه سوره حمد

دلایل و تبیین های خاتمیت

دروغ،حب جاه،حب گمنامی و.... - درس 5

حکومت مشروع و مشروعیت حکومت

شناخت احکام و اجتهاد - درس 1و  2


حمد

تبیین ها و شبهات خاتمیت

ریا، نفاق، اخلاص و... - درس 6

رابطه دین و سیاست

تقلید و احتیاط - درس 3و4


حمد

حقیقت امامت و مؤلفه های آن

غرور هوشیاری علم و زهد - درس 7

رابطه آزادی و حکومت اسلامی

طهارت1 و وضو ارتماسی  - درس 5و 6


حمد

مشروعیت امامت

آرزوی دراز، یاد مرگ، توبه و... درس 8

تبیین و نقد دموکراسی

شرایط وشکیات و مبطلات وضو - درس 7 و 8


حمد

عصمت امام

ادامه درس 8

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی-استدلال عقلی بر ولایت فقیه

غسل 1و 2 - درس 9 و10


حمد

علم امام

راه های توبه، محاسبه و مراقبت - درس 9

شبهاتی پیرامون اثبات ولایت فقیه

تیمم و طهارت 2 - درس 11و12


حمد

علم امام

کراهت، شوق، محبت - درس 10

تبیین مفهومی ولایت فقیه

نجاسات و مطهرات 1 - درس 13 و 14


حمد

دلایل اثبات امامت خاصه

دوستی خدا، ناخشنودی، حزن و... - درس 11

تبیین محدوده اختیارات حکومت اسلامی

مطهرات 2و3 - درس 15 و 16


فضائل و جایگاه سوره توحید

دلایل اثبات امامت خاصه

بی اعتمادی، ناسپاسی، توکل و شکر - درس 12

تبیین معنای مطلقه در ولایت فقیه

وقت نماز و قبله و لباس و مکان نمازگزار - درس 17و 18 و19


توحید

دلایل اثبات امامت خاصه

جزع و صبر - درس 13

نقش مردم در حکومت اسلامی

اذان و اقامه و واجبات نماز 1و2 - درس 20 و 21


توحید

مهدویت

فسق و طاعت - درس 14

نظام ولایت فقیه

واجبات نماز 3 و 4 - درس 22 و 23


توحید

مهدویت

ادامه درس 14

شبهاتی پیرامون رهبری

شکیات نماز 1و2 و مبطلات نماز - درس 24 و25و26و 27
ترم پنجم


عنوان درس

تفسیر 5

کلام اسلامی 5

برگزیده متون حدیث 1

حدیث شناسی

فقه اسلامی 2نام کتاب

تدبر در قرآن 1
علی صبوحی

کلام نوین اسلامی جلد سوم
عبدالحسین خسروپناه
( اسلام شناسی،تمدن شناسی)

سیری در نهج البلاغه
مرتضی مطهری

روش فهم حدیث
عبدالهادی مسعودی(سمت)

آموزش فقه
محمد حسین فلاح زاده

سرفصل‌ های
درس

مزمل

زبان اسلام

آشنایی با نهج البلاغه و ویژگی های آن - درس 1

تعریف و کاربرد

نماز مسافر1 و 2 و نماز قضا - درس 28و29و30


مدثر

منطق فهم اسلام

مختصات نهج البلاغه - درس 2

پیشینۀ فقه الحدیث

نماز جماعت 1و2 - درس 31و 32


قیامت

منطق فهم اسلام

نهج البلاغه و تفکرات عقلی - درس 3

پیش نیازهای فهم

نماز جمعه و نماز آیات - درس 33 و 34


انسان

جامعیت و قلمروی اسلام

اندیشه های کلامی و فلسفی نهج البلاغه - درس 4

فهم مفردات

روزه و مبطلات روزه - درس 35 و 36


مرسلات

جامعیت و قلمروی اسلام

عبادت و حکومت در نهج البلاغه و حقوق متقابل مردم و حکومت  - درس 5 و 6

فهم ترکیبات

قضا و کفاره و روزه و اعتکاف - درس 37 و 38 و 39


نبأ

اسلام و نیازهای دنیوی

حقوق متقابل مردم و حکومت و اهل بیت و خلافت  - ادامه درس 6 و درس 7

گردآوری قرینه ها

زکات و زکات فطره - درس 40 و 41


نازعات

اسلام و ایدئولوژی

امام علی علیه السلام در خلافت عثمان - درس 8

یافتن اسباب ورود حدیث

خمس 1و 2 - درس 42 و 43


عبس

ذاتی و عرضی اسلام

موعظه و حکمت در نهج البلاغه - درس 9

تشکیل خانواده حدیث

حج و اعمال حج تمتع - درس 44 و 45


تکویر

اسلام و تمدن مدرن

زهد و پارسایی - درس 10

توجه به احادیث معارض

امر به معروف و نهی از منکر- درس 46


انفطار

اسلام و تمدن مدرن

زهد، آزادگی و معنویت - درس 11

بهره کیری از دستاوردهای بشری

جهاد و دفاع - درس 47


مطففین

اسلام و عقلانیت

نهج البلاغه و ترک دنیا و زهد و انسان و دنیا - درس 12 و13

موانع فهم متن

خرید و فروش1 و 2 - درس48و 49


 

اسلام و علوم طبیعی

انسان و دنیا و خود فراموشی و خود یابی - ادامه درس 13 و درس 14

موانع فهم مقصود

خرید و فروش 3 - درس 50
ترم ششم


عنوان درس

تفسیر 6

کلام اسلامی 6

برگزیده متون حدیث 2

آشنایی با ادیان

فقه اسلامی 3نام کتاب

تدبر در قرآن 2
علی صبوحی

کلام نوین اسلامی جلد سوم
عبدالحسین خسروپناه
(تمدن شناسی-معاد شناسی)

آشنایی با صحیفه سجادیه
سید حمید حسینی

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟
حمید رضا شاکرین

آموزش فقه
محمد حسین فلاح زاده

سرفصل ‌های
درس

انشقاق و بروج

اسلام و علوم انسانی

آشنایی با صحیفه - جلسه اول

چرا دین

شفعه و اجاره و جعاله و سرقفلی و قرض و رهن و حواله - درس 51و 52


طارق و اعلی

اسلام وعلوم انسانی

نکات شاخص در صحیفه - جلسه دوم

چرا دین

ضمانت و کفالت و وکالت و حجر و ودیعه و عاریه و شرکت - درس 53 و 54


غاشیه و فجر

اسلام و تکنولوژی

معرفت پروردگار - جلسه سوم

چرا یک دین و نگرش درون دینی

مضاربه و مزارعه ومساقات و نذر و عهد و قسم - درس 55 و 56 و 57


بلد و شمس

علم دینی

امکان شناخت ویژگی های خدا - جلسه چهارم

سنجه های حقانیت دین

صدقه و هبه و صلح و کفارات و اشیا پیدا شده - درس 58 و 59


لیل،ضحی و شرح

علم دینی

شناخت دعا و فلسفه آن - جلسه پنجم

آیین زرتشت

خوردن و آشامیدن 1و 2 - درس 60 و 61


تین،علق و قدر

اسلام و رسانه

توبه - جلسه ششم

یهودیت

نگاه و حجاب - درس62 و63


بینه،زلزال و عادیات

اسلام و سلامت

هدایت و ولایت - جلسه هفتم

یهودیت

ازدواج و طلاق - درس 64


قارعه،تکاثر و عصر

اسلام و معنویت

یاد مرگ - جلسه هشتم

مسیحیت

وقف و وصیت و احکام اموات 1 - درس 65 و 66


همزه،فیل و قریش

معاد جسمانی و روحانی

اخلاق در صحیفه - جلسه نهم

مسیحیت

احکام اموات 2 و ارث - درس 67 و 68 و 69


ماعون،کوثر و کافرون

چالشهای منکران معاد

شیطان دشمنی خطرناک - جلسه دهم

امتیازات اسلام

قضاوت و شهادت و حدود و تعزیرات - درس 70 و 71


نصر،مسد و اخلاص

منازل آخرت

دنیا و معنویت الهی - جلسه یازدهم

چرا تشیع

قصاص و دیات و احکام برخی گناهان 1 - درس 72 و 73


ناس و فلق

رجعت

بهداشت و سلامت روان - جلسه دوازدهم

امتیازات تشیع

احکام برخی گناهان 2 و مسائل متفرقه - درس 74 و 75


 

 

 

سرفصل و کتب قبلی دروس

جهت مشاهده و دریافت کل دروس با کلیک نمایید

 

« کتابخانه دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ویرایش اول مهر 92 »

 

انسان شناسی - رضا برنجکار
تارخ اسلام و سیره جلد1 - دکتر علی اکبر حسنی
تفسیر و تدبر (ترجمه و مفاهیم) سوره انشقاق تا ناس
علم اخلاق اسلامی جلد 1- علامه مهدی نراقی
جریان شناسی ضد فرهنگ ها - حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه
احکام1 - حجة الاسلام محمد حسین فلاح زاده


تاریخ اسلام و سیره جلد 2  - دکتر علی اکبر حسنی
علم اخلاق اسلامی جلد 2- علامه مهدی نراقی
تفسیر و تدبر (ترجمه و مفاهیم) سوره انشقاق تا ناس
ادامه جریان شناسی ضد فرهنگ ها -  حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه
احکام2 - حجة الاسلام محمد حسین فلاح زاده


فلسفه و کلام اسلامی 1 - پیاده شده تدریس حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه
درسنامه فلسفه و کلام اسلامی 1 نوشته حجة الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه
علم اخلاق اسلامی جلد 3- علامه مهدی نراقی
تاریخ اسلام و سیره 3 -دکتر علی اکبر حسنی یا  تاریخ امامان شیعه یا تاریخ امامت
ولایت فقیه - حجة الاسلام  محمد نجفی
تفسیر و تدبر (ترجمه و مفاهیم) سوره انشقاق تا ناس
احکام 3 (فقه معاملات) - حجة الاسلام حسین ابراهیمی


فلسفه و کلام اسلامی 2- پیاده شده تدریس حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه
درسنامه فلسفه و کلام اسلامی 2 نوشته حجة الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه
برگزیده متون حدیث 1 - سیری در نهج البلاغه شهید مطهری(ره)
تفسیر و تدبر (ترجمه و مفاهیم) سوره انشقاق تا ناس
آشنایی با ادیان - امیر خواص پیاده شده در حوزه مجازی


فلسفه و کلام اسلامی 3 - پیاده شده تدریس حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه
درسنامه فلسفه و کلام اسلامی 3 نوشته حجة الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه
فلسفه و کلام اسلامی 4 - پیاده شده تدریس حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه

درسنامه کلام اسلامی 4 - تهیه شده توسط تدوین متون حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

تفسیر و تدبر (ترجمه و مفاهیم) سوره انشقاق تا ناس
برگزیده متون حدیث 2- صحیفه سجادیه-پیاده شده تدریس حجة الاسلام سید حمید حسینی
آشنایی با تاریخ و منابع حدیث - پیاده شده در حوزه مجازی


فلسفه و کلام اسلامی 5 - پیاده شده تدریس درس اسلام شناسی  توسط حجة الاسلام خسرو پناه

فلسفه و کلام اسلامی 6 - پیاده شده تدریس درس نظام سیاسی توسط حجة الاسلام خسرو پناه
تفسیر و تدبر (ترجمه و مفاهیم) سوره انشقاق تا ناس
اصول کافی یا آداب معاشرت یا آشنایی با سبک زندگی اسلامی


 

 

 

پیشوایان هدایت  حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم
 حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
 امام علی علیه السلام
 امام حسن علیه السلام
 امام حسین علیه السلام
 امام سجاد علیه السلام
 امام باقر علیه السلام  
 امام صادق علیه السلام  
 امام موسی کاظم علیه السلام  
 امام رضا علیه السلام  
 امام جواد علیه السلام  
 امام هادی علیه السلام  
 امام حسن عسکری علیه السلام   
 امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف  


 

جهت مشاهده و دریافت فایل ها با فرمت اندروید کلیک نمایید

 

 

«کتابخانه دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان »

برای دانلود روی کتاب کلیک کنید

  

پیشوایان هدایت  حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم
 حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
 امام علی علیه السلام
 امام حسن علیه السلام
 امام حسین علیه السلام
 امام سجاد علیه السلام
 امام باقر علیه السلام  
 امام صادق علیه السلام  
 امام موسی کاظم علیه السلام  
 امام رضا علیه السلام  
 امام جواد علیه السلام  
 امام هادی علیه السلام  
 امام حسن عسکری علیه السلام   
 امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف  

 

لطفا جهت دریافت فایل کتب حوزه دانشجویی مخصوص رایانه روی موارد زیر کلیک کنید

 


عنوان    
   جریان شناسی فرهنگی    
   تفسیر    
   تاریخ و سیره    
   اخلاق    
  كتاب صراط و كتاب رشد 

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1849
 بازدید امروز : 183
 کل بازدید : 510609
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 4.10